Een landelijke woning met paardenstallen en feestzaal wint aan karakter 

door toevoeging van bomen, struiken en een zwemvijver.

Realisatie fase 1
en fase 2
van dit tuinontwerp.